APIE MUS


    Taip pat kaip ir didingi, grakštūs ir ramybe bei atokvėpio dvelksmu persmelkti palmių medžiai, taip ir Flamera kuriamos natūralaus vaško žvakės yra žinomos dėl savo dydžio, unikalios išvaizdos ir kuriamos jaukumo emocijos pasirinktoje aplinkoje. Tai nepaprasti rankų dirbiniai, suteikiantys prabangos ir estetikos jausmą.

  Kiekviena išlieta žvakė yra kruopštaus darbo ir atidaus dėmesio detalėms rezultatas, tarytum mažas atradimas kūrėjui. Tokį patyrimą, išmintį ir dvasią perduodame kiekvienam susidomėjusiam ir naudojančiam šįgaminį. Dėmesingai atsirenkame ingredientus, sertifikuotas ir kokybiškas medžiagas gamybos procesui, taip užtikrindami aukštą produkto kokybę 


VERTYBĖS

 

  Flameros asortimentas yra kuriamas nenaudojant jokių mechanizuotų procesų. Tai kruopštus ir atsakomybės reikalaujantis rankųdarbas, virstantis įspūdingais kūriniais. Šis prekinis ženklas tvirtai remiasi vertybiniu pagrindu, ypatingai daug laiko ir darbo skiriant geriausiam bei unikaliausiam rezultatui pasiekti. Kiekviena žvakė alsuoja išskirtinumu, atsidavimu ir meile, kuriąpatys įdedame kiekviename žingsnyje. Tai lemia rimtą požiūrį į klientą, kurio lūkesčiai ir pageidavimai yra motyvacija nuolat tobulėti, būti lankstiems ir ieškoti netikėčiausių sprendimų gamybos srityje. Organizacinė kultūra yra paremta pagarba vienas kitam, orumu ir atvirumu.

 

APLINKOS TAUSOJIMAS

 

  Mūsų planetos būklė, klientų ir visų žmonių gerbūvis bei aplinkos tausojimas yra pagrindiniai prioritetai vykdant veiklą. Vartojimui augant nežmoniškais tempais, Flamera džiaugiasi galėdama užtikrinti tiknatūralius gaminius, kurių sudėtyje yra 0% parabenų, 0% parafino, 100% ekologiškos medvilnės dagtys, 100% natūralus vaškas, perdirbtas popierius produktų pakavaimui, 0% eterinių aliejų ar spiritinių kvapiklių produktų sudėtyje. Gaminių pakuotės gali būti perdirbtos ateityje pakartotinai, tad atsakingai rūšiuojant prie aplinkos tausojimo prisidėti galime ne tik mes, bet ir mūsų klientai.

 

Grąžinimo taisyklėsŠios taisyklės paremtos pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymą „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” 2001m. rugpjūčio 17d. Nr. 258

 

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo, savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.

3. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

9. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.

10. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

11. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

12. Prekės, nurodytos šių taisyklių 11 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

13. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 11 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

14. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.